AvatarPladespilleren.dkOverhang - hvad er det og hvordan beregnes det

samt offset og skating.
Opdateret 7. august 2017

___________________________________________________________________

Måske er du før stødt på begrebet overhang - eller på dansk overhæng. Betegnelsen dækker over afstanden mellem pladetallerkenens centertap (centrum) og selve nålespidsen. Denn afstand ses, når pick-up’en føres ind over pladens centrum (se fig. 1). Pas på - visse arme kan ikke bevæges så langt og i så tilfælde må du måle overhang på en anden måde, eventuelt ved hjælp af en såkaldt protractor. En protractor er et hjælperedskab, der gør det nemmere at indjustere armen. De kan købes, men man kan også lave dem selv eller finde nogle universelle på nettet. Selv bruger jeg en Feickert, men det er en forholdsvis stor investering, hvis man bare skal montere en pickup en enkelt gang.

Som nævn i afsnittet "armen", skal vi med en radial arm afspille en tangential optagelse. Derfor kan vi kun ramme den korrekte 90 graders sporingsvinkel 2 steder. Ifølge IEC normen for hvor stor en del af pladen der indeholder musik, har man fastlagt 0-punkterne til 120,9 mm og 66 mm fra centrum af pladen. Du vil muligvis støde på andre angivelser, men i sidste ende er tallene beregnet ud fra kompromiser omkring forvrængning og hvor langt ind pladen indeholder musik. I princippet er der ikke den store lyttemæssige forskel, men sørg for at følge evt. brugsanvisning, hvis du køber en færdig protractor.

Hvordan finder man så ud af, hvor stort overhænget skal være? Du kan vælge at tro på, hvad der står i manualen for din pladespiller eller armen. I mange tilfælde vil disse angivelser dog være forkerte, så stol ikke 100% på dem. Jeg har oplevet  arme, der var forkert monteret på pladespillere så er det umuligt, at opnå det korrekte overhæng. 

I "gamle dage" (læs i 70'erne) kunne man slå op i hifi-bladende og se tabeller med de korrekte angivelser. I dag anvender man selvfølgelig et program. Et lille Excel regneark kan hurtigt klare denne sag.


EXCEL - overhang

Offset

Alle korrekt konstruerede radial arme har et knæk, så pickuppen peger indad. Det kan være gjort ved en simpelt vikling af pickuphuset eller ved at udforme armen som et "S" eller et "J". Dette knæk skyldes et gemetrisk lille trick, der gør, at den radiale arm, kommer tættere på den tangentiale rette linie. Offset hænger nøje sammen med armens effektive længde og reelt bør det kunne justeres lidt ved at vride pickuppen i armen. Ved hjælp af en protractor skal man kunne bringe pickuppen (nålen) til at stå vinkelret på rillen mindst 2 steder. Typisk vil disse 2 punkter være afmærket med nogle gitterlinier, der gør det nemmere at justere. 

Antiskating

Ovenfor konstaterede jeg, at det lille "knæk" eller offset på armen er nødvendigt. Hermed "trækker" pick-up’en (friktionen i rillen trækker i pick-up'en) ikke i en lige linie set i forhold til selve armens omdrejningspunkt. Ved dette skævtræk opstår der naturligt en kraft (skating), som trækker armen indad - altså ind mod pladens centrum. (se fig. 2).

På nettet kan du læse mange fantastiske forklaringer på fænomenet skating. Den sjoveste var en som foreslog, at det skyldtes den mindre radius på den indvendige side af rillerne i forhold til den yderste del. Andre tror på mystiske relationer til centrifugalkraften. Det hele er gætterier - nu kender du altså den rigtige grund!

For at modvirke skatingkraften skal der naturligvis være en eller anden form for anti-skating udført med et lod eller en fjeder. Justeringen vil altid være et kompromis, for reelt afhænger mængden af skating friktionen mellem nål og rille. Ved kraftig rillemodulation er der naturligvis mere "træk" end ved lavere. Nåleformen såvel som rillehastigheden - eller rettere sagt modulationen i rillen og det dermed forbundne "træk" i pick-up’en varierer konstant. Korrekt burde antiskating altså hæves i takt med musikkens niveau samt være mindre jo længere vi kommer ind på pladen. Det sidste ser man på mange konstruktioner, men der er også mange som helt dropper det - f.eks. VPI's JMW arm. Som så meget andet ved pladeafspilning er indstillingen et spørgsmål om kompromis. Følg vejledningen i manualen for din arm og regn med at det passer.


TILBAGE TIL FORSIDEN